ثبت نام آکادمی ورزشی دانش

دانش آموزان گرامی لطفا سوالات خود را در مورد رشته مورد نظر از دبیر آن رشته بپرسید:

فوتبال: استاد امیری 09127265002

بسکتبال: استاد بنایی 09124148694

والیبال: استاد رحیمی 09127900267