اولیای گرامی

برای ثبت نام ناهار مدرسه لازم است پس از ورود به قسمت مربوط به مقطع دانش آموز و تکمیل اطلاعات خواسته شده، هزینه هم از طریق درگاه بانکی پرداخت گردد.

 

  • نهار دانش آموزان در نوبت دوم تحصیلی در تاریخ های زیر ارائه می شود:

ابتدایی از 3 دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه

دبیرستان (دوره اول) از 17 دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه

دبیرستان (دوره دوم) از 23 دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه

 

  • در ماه مبارک رمضان در دبیرستان ها ناهار ارائه نخواهد شد.
  • روزهایی که در ماه های مهر و آبان و آذر به هر دلیل مدارس تعطیل بوده اند، از تعداد روزها کسر شده است.